L'Arena du monde
2020 - 2021

‘L.arena du monde’ heeft als motto “if you can save Venice, you can save the world.” Het verbeeldt de ultieme droom van Wim Wuyts om een L.Arena te plaatsen op het San Marcoplein in Venetië dat na het onderlopen door de stijgende zeespiegel de wereld kan rondreizen. L.Arena is een Gents wereldproject waar leiderschap, globalisatie en de gevolgen ervan centraal staan. L.Arena kent vele vormen, het is zowel een nomadentapijt als een tocht in etappes, leidend tot een expositie toegankelijk voor het publiek. De vele ontmoetingen in L.Arena willen bezoekers inspireren om te dromen én de leiding te nemen naar een betere wereld. Het wil bezoekers begeesteren om zichzelf als een deel van de oplossing te zien in de grote maatschappelijke vraagstukken, hun eigen arena te creëren en zo hun eigen community te enthousiasmeren en te mobiliseren.

‘L.arena du monde’ is opgetrokken uit een halve, drijvende bol en heeft zoals een klassieke arena verschillende rijen rondbogen boven elkaar. Onderaan zijn er veertien rondbogen, die de veertien inspirerende verhalen verbeelden van waaruit de L.Arena-droom tot stand kwam. Voor iedere deelnemer is er één boog om aan te meren, van waaruit je het spektakel kan gadeslaan en waarlangs je de arena kan binnenwandelen naar het rode tapijt en actie nemen. De rijen daarboven verdubbelen zich telkens als beeld voor de inspirerende werking van de plek. De tweede rij is als een reeks balkons opgevat en de derde rij als een reeks springplanken.

‘L.arena du monde’ is ontworpen in opdracht van Wim Wuyts in het kader van zijn Gents wereldproject L.Arena.