identity

Voor tc plus is het vertrekpunt altijd de mens. Hoe beweegt die zich, en hoe kan architectuur aan de bestaande context nieuwe en betekenisvolle lagen toevoegen? Met respect voor de geschiedenis die er sowieso is, maar ruimdenkend genoeg om ook een plaats te geven aan toekomstdromen.

Noem het een duurzaam en dynamisch proces, een avontuurlijke trip, ver voorbij het dringende en het strikt noodzakelijke. Tc plus stuurt en kruidt dit ontwerpproces, met architectuur als bindmiddel en niet enkel als einddoel.

Minder is meer

Sinds begin 2020 – een memorabel jaar waarin tegelijk te veel en te weinig gebeurde – gaat tc plus door het leven als een klein en wendbaar eenmansproject. Een heel bewuste keuze is dat, die toelaat het bureau heruit te vinden, telkens wanneer de situatie daarom vraagt.

Opdrachtgevers die ervoor kiezen om samen te werken met tc plus, werken ook effectief samen met Tom Callebaut. Met de academische Tom én met de ontwerpende Tom, want die twee zijn onafscheidelijk. Denken én doen. Misschien niet meteen als een man van de werf, maar wel met voeling voor het voelen. Voor het spelen met de echte materie, eerder dan met uitvoeringsdossiers, meetstaten of beschrijvingen.


Soms is meer ook gewoon meer: van Tom naar Team

Elk project verdient een team op maat. Een team van experts, met soms heel vernieuwende invalshoeken: stedenbouwkundigen, ingenieurs, historici, auteurs, scenografen, veranderingscoaches, grafici, sociologen, kalligrafen, muzikanten, koks, economisten, filosofen, thee-experts en nog zo veel meer (allen m/v/x). Alles is mogelijk, zolang de verwevenheid met hen voor meerwaarde zorgt.

Of Tom binnen het team de leiding neem, is van ondergeschikt belang. De skills, opleidingen en goesting om dat te doen zijn aanwezig, maar net zo graag laat hij zich inschakelen als deel van de ketting.


Bedenken = bouwen = beleven

Samen gaan ze aan de slag en ontwikkelen we een ruimtelijk concept. Nooit lineair, want bedenken, bouwen en beleven lopen volgens Tom best van bij aanvang dooreen. Drie verweven processen zijn het, die door hun wisselwerking zorgen voor de nodige vrijheid en dynamiek. Zo ziet hij bijvoorbeeld ontwerpend onderzoek nooit louter als voorstudie, net zomin als hij zijn taak als volbracht beschouwt eens een gebouw is gebouwd. Mens en context veranderen onophoudelijk, en daar moet een gebouw of ruimte weten op in te spelen. Niet als een verstikkend korset, maar als een plaats die in interactie gaat met de omgeving en met wat daar gebeurt.

Dat is de ruimte die tc plus wil scheppen. Door nieuwe inzichten te vergaren en permanent alert te zijn. Erop vertrouwend dat ook wat tegentrekt, uiteindelijk van nut kan zijn. Zo genereus is het leven, zo verbeeldingsvol kan architectuur dat leven nog verrijken. In het streven naar een mooiere samenleving, voor het vertrekpunt de mens.