L.Arena
2020 - 2021

Een installatie over leiderschap in Venetië.

Een ontwerpend onderzoek voor een wereldarena in Gent.

L.Arena is een Gents wereldproject waar leiderschap voor een betere wereld, globalisatie en de gevolgen ervan centraal staan. Initiatiefnemer en ondernemer Wim Wuyts wil in Gent een midden-in-de-arena-context creëren die als kruispunt voor ervaren leiders en jonge influencers leiderschap en hoffelijkheid kan stimuleren. Een plek voor veertien mensen en voor de hele wereld tegelijkertijd. L.Arena is veel meer dan een afgebakend project. Het is een ontwerpend onderzoek, een open avontuur vol vertrouwen, met een heldere drive: “if you can save Venice, you can save the world.”

L.Arena kent vele vormen en is nog altijd volop in evolutie. Het is zowel een nomadentapijt als een tocht in etappes, leidend tot een expositie toegankelijk voor het publiek. De vele ontmoetingen in L.Arena willen deelnemers begeesteren om zichzelf als een deel van de oplossing te zien in de grote maatschappelijke vraagstukken, hun eigen arena te creëren en zo hun eigen community te enthousiasmeren en te mobiliseren.

Ontwerpteam: tc plus i.s.m. Wim Wuyts.