Het weeflandschap, een ruimte voor diversiteit.
2020 - 2021

Het weeflandschap is ontstaan tijdens het zoeken naar een plek waar mensen vooral vanuit hun diversiteit samen kunnen komen. Het dient niet enkel om te verbinden, maar ook om te ontrafelen.  Verbinden is vooral zoeken naar gelijkenissen en harmonie. Als je verweeft, zoek je eerder naar raakvlakken dan naar harmonie en probeer je ruimte te geven aan verschillende visies. Als je verweeft, laat je ruimte voor tegenstellingen zodat je die kan openbreken en verschillende nuances kans kunt geven. Dat is een noodzakelijke evenwichtsoefening, waarin rekening gehouden wordt met afstand en nabijheid, met verbondenheid en autonomie. Als je verweeft, aanvaard je verschillen en erken je dat je de andere niet helemaal kunt begrijpen. Er is een verwantschap maar geen symbiose. Zo worden onze relaties krachtiger en kunnen ze meer kleur en diepte krijgen dan een relatie die een volledige symbiose is.

Het weeflandschap is als een plein van trappen waar in het midden ruimte is om bij elkaar te komen maar waar evenzeer de mogelijkheid is om je rug te keren naar dat midden en je op eenzame hoogte terug te trekken om tot jezelf te komen.