De vuurplek, een ruimte voor verbinding
2019 - 2021

De vuurplek is een ruimte voor iedereen: mensen, dieren en, voor wie dat wil, ook geesten. Als iedereen in de toren aanwezig is, ontstaat een warme energie. Die maakt dat men niet meer rond een vuur zit, maar zelf een vuur wordt dat een genereus gebaar voor de buitenwereld kan zijn. Het is een gastvrije plek van komen en gaan, waar je je thuis kan voelen zoals in je stamcafé en verwonderd kan worden zoals tijdens een wereldreis. 

De vuurplek is een hoge kamer die binnenin geelgekleurd is en twee cirkels verbindt. Beneden is er een cirkel waar je in of rond kan zitten en bovenaan is er een cirkel waarlangs energie naar buiten kan stromen. De kamer heeft een soort bankdorpel die als overgangszone dient. De bankdorpel dient om zich mentaal voor te bereiden en de kamer te aanschouwen. Maar evenzeer is het er om te bekomen van wat zich binnenin afspeelde en naar de omgeving te mijmeren.

De vuurplek is ontstaan tijdens het doctoraatsonderzoek over de genereuze ruimte van Tom Callebaut.