identiteit

tc plus brengt mensen dichterbij hun doelen en dromen door beperkende ruimtes om te bouwen naar een bezielde beleving in het verlengde van hun noden en identiteit

Interieurarchitectuur is voor ons geen doel maar een middel om een veel belangrijkere dynamiek te versterken. We faciliteren die veranderingsprocessen en willen zo de relatie tussen mens, vorm en identiteit versterken. We ontwerpen ruimtes die zowel antwoord bieden op concrete noden als zuurstof geven aan grote dromen. We zien het als onze taak om inhoud te vertalen naar vorm en een gebouw om te toveren naar een ruimtelijke beleving.

We werken graag samen met mensen die met respect voor het verleden hun blik op de toekomst richten, genietend van het onderweg zijn en uitkijkend naar een nieuwe perspectieven.

Tc plus wil met ruimtelijke ingrepen mensen raken, in beweging brengen en verbinden. Dit zowel op persoonlijk vlak, in relatie tot het gezin of het team, als in verbinding met de buitenwereld. We zijn overtuigd dat als wie je bent en hoe je woont of werkt samenvallen, je leven rijker wordt. Schoonheid vinden we belangrijk maar de ziel van een project is voor ons de essentie. Verbeelding is hierbij de motor om iets bijzonder te kunnen realiseren. We nemen mensen graag mee op het avontuur van verandering.

We streven naar een verrassend, architecturaal resultaat die buiten de lijntjes kleurt en aanvoelt als een verlengde van uw identiteit.

We zijn een klein, geëngageerd team waardoor we wendbaar kunnen werken. Voor ons is ieder project een proces waarbij we als regisseur verschillende mensen op het juiste moment samenbrengen om samen te werken aan hetzelfde doel. Zo kunnen we ook vragen op grote schaal aan. Iedere vraag kan vanuit verschillende invalshoeken duurzaam groeien tot één geheel. In dat proces verdiepen we ons in de kern van de vraag en onthullen we de ongekende mogelijkheden. We hechten evenveel belang aan het denken, voelen en doen en net vanuit die wisselwerking kan iets onverwachts groeien.