tc plus
onderzoek & ontwerp
interieurarchitectuur
kwaliteit
voor tc plus is het logo als een tattoo waarbij de plus staat voor +
het verbinden van diverse mensen en ideeën
nieuwsgierig zoeken naar de vraag achter de vraag
positief vinden van meer mogelijkheden
enthousiast ontwikkelen van meerwaarde
...
met een knipoog en een hoek af
generositeit
voor tc plus is een goed ontwerp een genereus gebaar +
dat open is voor uiteenlopende belevingen
om alleen te zijn of samen met anderen
...
met ruimte voor essentie en overvloed
voor verleden en toekomst
voor fragiliteit en frictie
voor oplading en ontlading
...
als een verbindend concept
waar functie en betekenis
binnen dezelfde tijd en ruimte samenvallen
(uit)wisseling
voor tc plus is architectuur een middel en geen doel +
maar een proces van (ontwerpend) zoeken
naar wezenlijke noden en nieuwe mogelijkheden
voor de bewoners en de omgeving
...
het is een permanent zoeken
met minieme of fundamentele interventies
zowel in de verfijning van het detail
als in de complexiteit van het geheel
voor tc plus is wonen veranderen